Tuesday, 7 May 2013

ΕΡΩΤΗΜΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑ


Απο Ηλέκτρα - Λήδα Κούτρα, Δικηγόρος - Πρόεδρος Ελληνικής Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Αθήνα, 22/03/2013
Αρ. Πρωτ. Εξ.:  10/2013


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΕΡΩΤΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ

Της Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – «πλειάδες» (ΜΚΟ), με έδρα την Αθήνα, οδός Βουλγαροκτόνου αριθ.42, Τ.Κ.11472, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρό της Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ.30484 ΔΣΑ) κ. Ηλέκτρα – Λήδα Κούτρα.

ΘΕΜΑ: Συστάσεις Επιτροπής του ΟΗΕ (CEDAW) για την υγεία, σχετικά με τις αυξημένες καισαρικές στην Ελλάδα, πρόσφατες μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ν. περί προσωπικών δεδομένων από όργανα και Φορείς που εποπτεύετε, πιθανότητα μαζικής διεκδίκησης αποζημιώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και καταδίκης Ελλάδας από το ΕΔΔΑ, πιθανές επανορθωτικές ενέργειες.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (H.A.HU.R.) είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με αντικείμενο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιστοποιημένος με Υπουργική Απόφαση από την Πολιτεία (ΦΕΚ 836/τ.Β’/19-3-2012). Με την ιδιότητα αυτή είναι επίσης από ετών καταγραμμένη με αα 09110ΑΕΕ12066021Ν-1032  στο Εθνικό Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τηρείται στο παραπάνω Υπουργείο Σας.

Σκοπός της παρούσας είναι να αφενός να δηλώσουμε την διαθεσιμότητά μας να υποστηρίξουμε έμπρακτα το έργο του Υπουργείου, μεταφέροντας τις θέσεις αλλά και το δυναμικό μέρους της κοινωνίας των πολιτών στην υπηρεσία του έργου που προσπαθείτε να επιτελέσετε (ιδίως εν όψει των πρόσφατων συστάσεων της CEDAW, όπου είχαν μεταφερθεί και οι απόψεις μας ως μελών της ΚτΠ), αφετέρου δε να θέσουμε υπόψη σας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που έχει πρόσφατα προκύψει στη Θεσσαλονίκη και που εκτιμούμε ότι ενδέχεται να πάρει μεγάλες διαστάσεις, τόσο από πλευράς έκτασης των παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων που εμπεριέχει, όσο και από πλευράς έκθεσης της χώρας διεθνώς.

Ι. Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕ (ΑΝΑΙΤΙΕΣ) ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ – ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Δημοσιοποιήθηκαν την 1 Μαρτίου 2013 στη Γενεύη οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) για την Ελλάδα.
Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της (παρ.30) για το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των καισαρικών τομών που πραγματοποιούνται σε δημόσια (40%) και ιδιωτικά (έως 65%) νοσοκομεία ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ, με τα ελληνικά ποσοστά να είναι τα υψηλότερα στον κόσμο, πολύ πιο πάνω από το ποσοστό 15% που θεωρείται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι καλύπτει ιατρικές ανάγκες, κάτι που προκάλεσε δυσμενείς αντιδράσεις από τους αρμόδιους του ΟΗΕ, οι οποίοι αντέτειναν ότι «σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ποσοστό ανώτερο του οριζόμενου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Η Επιτροπή προέτρεψε σχετικά την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, «να μειώσει το ποσοστό των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη εκπαιδεύοντας ή μετεκπαιδεύοντας το ιατρικό προσωπικό για φυσιολογικό τοκετό και να εισαγάγει αυστηρούς έλεγχους των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή, προκειμένου να επιτευχθούν τα ποσοστά που αναγνωρίζει ο ΠΟΥ, να βελτιώσει την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να διασφαλίσει την πρόσβαση των μειονεκτουσών ομάδων γυναικών σε αυτές και να αυξήσει το ποσοστό του προϋπολογισμού για την υγεία που διατίθεται για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – «πλειάδες» ήταν σε διαρκή επαφή με τον εκπρόσωπο οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, κ. Παναγιώτη Δημητρά, που παρέστη στη συνάντηση, ζητώντας του να μεταφέρει στην Επιτροπή τη σημασία του ζητήματος των αυξημένων καισαρικών τομών και των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με το δικαίωμα της επιλογής των συνθηκών της γέννας και της υποχρεωτικής διάθεσης του βιολογικού υλικού γυναικών και νεογνών σε (στην πράξη ανέλεγκτες) «εταιρίες διαχείρισης», κάτι που θεωρούμε ότι παραβιάζει βάναυσα τα δικαιώματά των γυναικών, επηρεάζοντας το δικαίωμα στην υγεία και τον αυτοπροσδιορισμό ολόκληρων γενεών.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ (CEDAW) και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Α. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό καισαρικών τομών στην Ευρώπη {…} η Ελλάδα, επίσης, είναι στην πρώτη θέση στον αριθμό των καισαρικών τομών. {..} Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας και οι περικοπές του προϋπολογισμού επηρεάζουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία; Μήπως η Ελλάδα έχει υπόψη της πώς θα αναδιοργανώσει αποτελεσματικά τον τομέα της υγείας για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων;
Η υγεία των γυναικών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αλλά ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες μειώθηκε λόγω της κρίσης. Η Κυβέρνηση θα πρέπει συνεχίσει τα προγράμματα που είχε αρχίσει. Υπάρχουν 19 κέντρα τα οποία βοηθούν τις γυναίκες, ιδίως τα θύματα της βίας, στις ανάγκες αναπαραγωγικής υγείας. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι και οι γυναίκες για να συζητήσουν με εμπειρογνώμονες διάφορα θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους».


Β. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

«Οι γιατροί είναι αυτοί που λαμβάνουν την απόφαση σχετικά με της καισαρικές τομές με βάση την υγεία των γυναικών, και η κυβέρνηση συνεργάστηκε με τα νοσοκομεία, τους ιατρικούς συλλόγους, καθώς και τους φορείς για την παρακολούθηση της έκτασης των διενεργούμενων καισαρικών τομών».


ΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δεδομένων των ανωτέρω, καθώς και του ότι η CEDAW ζήτησε αρχική ενημέρωση μέχρι το Μάρτιο 2015, ενώ η προθεσμία υποβολής της επόμενης συνολικής Έκθεσης στη CEDAW είναι ο Μάρτιος του 2017, διατυπώνουμε τ’ ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Έχει κάποιο Σχέδιο Δράσης το Υπουργείο για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΗΕ σχετικά με το θέμα της κατάχρησης των καισαρικών στη χώρα μας;
  2. Σε τι θα μπορούσε να συνδράμει η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αξιοποιώντας το δυναμικό της (εθελοντές δικηγόρους, ιατρούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες κ.ά.) προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προμνησθεισών συστάσεων;
  3. Ποια «προγράμματα», και ποια «κέντρα» λειτουργούν, τα οποία, είναι σε θέση να βοηθήσουν τις γυναίκες που επιλέγουν το νοσοκομειακό τοκετό να μην υποστούν αναίτιες καισαρικές και ιατρικές επεμβάσεις; Ποια η «ανοιχτή γραμμή» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες «για να συζητήσουν με εμπειρογνώμονες διάφορα θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους», μεταξύ των οποίων και το ενδεδειγμένο ή μη των ιατρικών παρεμβάσεων κατά τον τοκετό σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια και κλινικές;
  4. Δεδομένης της διαβεβαίωσης στην Επιτροπή ότι «η κυβέρνηση συνεργάστηκε με τα νοσοκομεία, τους ιατρικούς συλλόγους, καθώς και τους φορείς για την παρακολούθηση της έκτασης των διενεργούμενων καισαρικών τομών», υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο σχετικό υλικό που προέκυψε από την συνεργασία αυτήν;
  5. Έχουν γίνει ποτέ έλεγχοι τήρησης των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή; Έχει ποτέ ασχοληθεί σχετικά το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ή άλλο Σώμα της Διοίκησης, προκειμένου να διαγνωσθεί το μέγεθος και η έκταση των σχετικών με τη γέννα παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων μητέρων και νεογνών;
  6. Έχει κάνει έρευνα το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από τους «μεγάλους ρυπαντές», τα νοσοκομεία και κλινικές; Ποιο το ποσό που πληρώνει η Ελλάδα ετησίως σε πρόστιμα λόγω της μη σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων από νοσοκομεία και κλινικές; Ποιες οι πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες εναντίον των «μεγάλων ρυπαντών», φορέων και οργάνων, που οδήγησαν τη χώρα σε καταδίκες και τους φορολογούμενους σε καταβολές;

ΙΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΤΙΚΑ ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ

Κ. Υπουργέ,

Θα θέλαμε να θέσουμε ενδελεχώς υπόψη Σας ένα σοβαρότατο θέμα, που έχει «βάναυσες» συνέπειες σε μερίδα συμπολιτών μας, λόγω των πράξεων και των παραλείψεων εποπτευόμενων από Εσάς Φορέων, Αρχών, ν.π.δ.δ. και σε σχέση με το οποίο έχει ήδη ανοίξει φάκελος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από ομάδα γυναικών που θεωρούν ότι η στάση των Αρχών θίγει –και μάλιστα «ενορχηστρωμένα»- θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά των άρθρων 1, 3, 8, 13 και 14 της ΕΣΔΑ.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή Σας το γεγονός ότι ΟΛΟΙ οι γονείς (71 άτομα, μήτέρες - πατέρες) που γέννησαν στο σπίτι τους (ιδίως προκειμένου να αποφύγουν τις προμνησθείσες αναίτιες και επικίνδυνες για την υγεία τους παρεμβάσεις του ιατρικοποιημένου νοσοκομειακού τοκετού, για τις οποίες ελεγχόμαστε σήμερα διεθνώς) στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 2009 και 2010 βρίσκονται κατηγορούμενοι για «ρύπανση περιβάλλοντος» επειδή μετά την γέννα δεν παρέδωσαν ως «απόβλητο» το (ας σημειωθεί, πολύτιμο στην «μαύρη αγορά» για εταιρίες καλλυντικών και ιατρικές/γενετικές έρευνες) βιολογικό υλικό του πλακούντα της λεχώνας σε ιδιωτικές εταιρίες «διαχείρισης αποβλήτων» (οι οποίες δυστυχώς δεν ελέγχονται επαρκώς στην πράξη), αλλά προτίμησαν να το μεταχειρισθούν με σεβασμό στη σημειολογία του ως ένωσης μητέρας – παιδιού.
 Επίσης, υποθέτουμε ότι δεν είναι σε γνώση Σας ότι αυτό συνέβη κατόπιν εκτεταμένου profiling των προσώπων αυτών (εκλαϊκευμένα: «φακελώματος») με εντολή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η οποία με το με αριθ.πρωτ.8530/26.03.10 έγγραφό της προς τα Ληξιαρχεία του Νομού Θες/νίκης ζήτησε να της αποσταλούν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον κατά τη διάρκεια του έτους 2009, καθώς και τα ονόματα των ιατρών ή μαιών που διενέργησαν τους τοκετούς, ζητώντας, μάλιστα, από τους ληξιάρχους, σε περίπτωση δήλωσης κατ’ οίκον τοκετού, «να κατατίθεται και η απόδειξη ή το τιμολόγιο (sic) της εταιρίας που διαχειρίστηκε τα παραγόμενα μολυσματικά απόβλητα».
Στις 07.04.2010, αφού οι ληξίαρχοι των κατά τόπων Δήμων είχαν κάνει «φύλλο και φτερό» όλες τις δηλώσεις γέννησης του 2009, διαβιβάστηκαν στην Δ.Υ. Ν.Α. Θες/νίκης «όλες οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που αφορούν στους κατ’ οίκον τοκετούς, καθώς και οι αντίστοιχες δηλώσεις γεννήσεων», όπου καταγράφεται και ο γιατρός ή μαία που τις υπογράφει. Οι δηλώσεις αυτές, περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των γονέων και του παιδιού, όπως το θρήσκευμά τους, το επάγγελμά τους, αριθμός άλλων τέκνων τους, το βάρος του παιδιού που γεννήθηκε, το αν οι γονείς ήταν παντρεμένοι κατά τη χρονική στιγμή της δήλωσης του τέκνου, ονόματα προσώπων που συμπαραστάθηκαν στη γέννα, διευθύνσεις κατοικίας και πολλά άλλα, τα οποία κακώς βέβαια καταγράφονται (και παρανόμως προβάλλονται ως υποχρεωτικά πεδία) στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, καθότι δεν απαιτούνται για την «βεβαίωση της αστικής κατάστασης» των προσώπων στα οποία αφορούν, γεγονός που αναφέρεται ρητά ως ο «σκοπός της επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται,  η «ανάλογη σχέση» προς τον οποίον καθορίζει και τη νομιμότητα της τήρησης του σχετικού αρχείου από τα ληξιαρχεία, αλλά και –εξυπακούεται- προσδιορίζει και το νόμιμο χαρακτήρα ή μη της όποιας περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (όπως κατ’ εξοχήν η διαβίβαση αυτών). Ακολούθως, τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων αυτών έγιναν πάλι «βορρά» στην διάθεση και έτερων φορέων και υπηρεσιών, όπως ο Σύλλογος Μαιών Μαιευτών Θεσσαλονίκης, ο Ι.Σ.Θ., το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δ/νση Υγειονομικής Υγιεινής & Υγιεινής Περιβάλλοντος, Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας), του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης) διενέργησε Έλεγχο με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά και με άλλα που συγκέντρωσε (χωρίς να ενημερώσει τους ελεγχόμενους ότι ελέγχονται), σχετικά με τη «νομιμότητα τήρησης της διαδικασίας διαχείρισης των ΕΙΑ που παράγονται κατά τη διενέργεια τοκετού στο σπίτι».
Με την παραπάνω Έκθεση Ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διαβιβάστηκαν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις εν λόγω γεννήσεις, σε όλους τους παραπάνω φορείς, ενώ στα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ του (σελ.11, τελευταίο συμπέρασμα) αναφέρεται ότι «Η συλλογή στοιχείων από τα ληξιαρχεία του Νομού για τη διενέργεια κατ’ οίκον τοκετών, θα συνέβαλε στον έλεγχο της διαχείρισης των παραγόμενων ΕΙΑ-ΜΧ στους τοκετούς αυτούς», καταλήγοντας να ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ (ΣΕΛ.12), εκτός από την ενημέρωση ιατρών και μαιών για τις διατάξεις της… περιβαλλοντικής νομοθεσίας: «Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης να ζητήσει από τα ληξιαρχεία του Νομού να αποστέλλονται οι ληξιαρχικές πράξεις και οι αντίστοιχες δηλώσεις γέννησης των κατ’ οίκον τοκετών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμενων ΕΙΑ-ΜΧ».
Ο Σύλλογος Μαιών – Μαιευτών Θεσσαλονίκης, που στην κυριολεξία «ενορχήστρωσε» όλην αυτήν την κινητοποίηση Αρχών και φορέων, μιλούσε για «τεράστιες ποσότητες μολυσματικών αποβλήτων» και «σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας», μόνο για να διαπιστωθεί τελικά ότι επρόκειτο για… 21 τοκετούς ετησίως, δηλαδή για… 0,02 χλγρ βιολογικού υλικού ημερησίως, ποσότητας δηλαδή αντίστοιχης αυτής που απομένει σε ένα χαρτομάντηλο όταν εκκενώνουμε την μύτη μας, και μάλιστα υλικού προερχόμενου από ΥΓΙΕΙΣ - ελεγμένες για λοιμώδη και μεταδιδόμενα νοσήματα μαμάδες, ενώ μάλιστα οι νέοι γονείς διαχειρίστηκαν οι ίδιοι με σεβασμό τον –εν τοις πράγμασι μη μολυσματικό- πλακούντα της νέας μητέρας, αντί να τον μεταχειριστούν σαν «απόβλητο», ήτοι να τον πετάξουν ή να τον παραδώσουν σε εταιρίες). Ο Σύλλογος Μαιών Θεσσαλονίκης, που του κοινοποιήθηκε, όπως είχε ζητηθεί, η Έκθεση του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (άλλωστε, σε «εντολή» του Συλλόγου στηρίχθηκε ο Έλεγχος), προέβη σε περαιτέρω επεξεργασία άκρως ευαίσθητων δεδομένων, ήτοι «αποδελτίωσε» όλα τα παραπάνω σε νέα καταγγελία του ενώπιον Εισαγγελέων Α.Π. και Θεσσαλονίκης, οδηγώντας 79 άτομα σε Δίκη και αφήνοντας «κάπως μισάνοιχτο το ενδεχόμενο» να ακολουθήσουν και νέες διώξεις για «τοκετούς στο σπίτι των επόμενων ετών», με τις «ευλογίες» του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕ ΕΛΕΓΧΟ… ΙΔΙΩΤΩΝ (ΟΙΚΙΩΝ!) ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, όπως ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ (!).
ΣΕ ΟΛΕΣ (και σε καθεμιά ξεχωριστά)ΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2472/1997.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι γονείς δεν κλήθηκαν ούτε από το ΣΕΥΥΠ, ούτε από την Εισαγγελία, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Όλοι οι παραπάνω πολύχρονοι έλεγχοι επί των προσωπικών τους δεδομένων έγιναν εν παντελή αγνοία τους, με αποτέλεσμα να μάθουν ότι κατηγορούνται την ίδια στιγμή που έμαθαν ότι… δικάζονται (στις 11 Ιουνίου 2013, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης).

Η κατάσταση αυτή της εμφανούς στοχοποίησης πολιτών και επαγγελματιών υγείας λόγω των επιλογών τους, οδήγησε πρόσφατα (πέραν ερώτησης στην Βουλή μας) έως και σε Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Το γεγονός ότι οι «Πράσινοι» ήταν αυτοί που κατέθεσαν το ερώτημα, είναι, ενδεικτικό του μεγέθους της… ρύπανσης που προκάλεσαν οι γονείς.

Κ. Υπουργέ,
Είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιληφθείτε τη σοβαρότητα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων (αυξημένης τυπικής ισχύος, καθότι ενσωματώνει ενωσιακή νομοθεσία) που εμπεριέχονται στο παραπάνω ιστορικό, καθώς και τους κινδύνους που εγκυμονεί για την διεθνή έκθεση της χώρας μας από πράξεις και παραλείψεις φορέων που ελέγχονται από το Υπουργείο Σας, των οποίων, μάλιστα, καλείστε να επωμιστείτε το πολιτικό κόστος.
Συνεπεία και των ανωτέρω, οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα σήμερα δεν είναι ελεύθερες να επιλέξουν τις συνθήκες του τοκετού τους, αφού γνωρίζουν ότι όχι μόνο οι μαίες, οι επαγγελματίες υγείας και οι γιατροί τους, αλλά ενδεχομένως και οι ίδιες ενδέχεται να βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για λόγους που δεν μπορούν να προβλέψουν εκ των προτέρων, αλλά και το ότι «φακελώνονται» τα προσωπικά τους δεδομένα σε μιαν άνευ προηγουμένου, από πλευράς έκτασης και βαθμού, «επιχείρηση διαβιβάσεων» υπό το πρόσχημα του ελέγχου παραβάσεων της νομοθεσίας που –σημειωτέον!- δεν τυποποιούν σοβαρά αδικήματα, η δε προσεκτική και με οξύνοια παρατήρηση της ‘διαδικασίας’ αυτής καθιστά σαφές ότι, παρά τις περί επιδομάτων εξαγγελίες, στην πράξη στοχοποιείται από την Πολιτεία ο τοκετός στο σπίτι!

Έχοντας έρθει σε επαφή με δεκάδες γυναίκες που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο τοκετού, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο λόγος που –κατόπιν επιμελούς έρευνας και ευαισθητοποίησης!- επιλέγουν τον τοκετό στο σπίτι, συνδέεται άρρηκτα με τα πορίσματα του ΟΗΕ σχετικά με το Νοσοκομειακό τοκετό στη χώρα μας και γίνεται ιδίως προκειμένου να αποφύγουν παρεμβάσεις ‘ρουτίνας» που –λόγω και της αδράνειας της Πολιτείας στο θέμα αυτό- εγκυμονούν κινδύνους από απλές, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες έως και θάνατο.
Δηλώνουμε ότι είμαστε πάντα στη διάθεση του Υπουργείου για όλα τα θέματα που αφορούν στην παρούσα, καθότι θεωρούμε ότι πρόκειται για θέματα σημαντικής θεωρητικής και πρακτικής σημασίας από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της άσκησής τους στην πράξη.
Ζητάμε την απάντηση στα υπό ΙΙ) Ερωτήματά μας, καθώς και μιαν άμεση, κατ’ ιδίαν συνάντηση του Υπουργού με τη νόμιμη εκπρόσωπο του Φορέα μας για την συνολικότερη εκτίμηση των αναφερόμενων στην παρούσα θεμάτων.

Πηγή:
http://forbirth.blogspot.gr/2013/04/blog-post_11.html 

No comments:

Post a Comment