Friday, 22 November 2013

Τοκετός στο σπίτι. Μια περίεργη δίωξη.


 Άρθρο της δημοσιογράφου Μαριάννας Ρουμελιώτη στο enfo.gr

Συνέντευξη απο τον Παναγιώτη Λογγινίδη, δικηγόρος

Tοκετός στο σπίτι. Μια περίεργη δίωξη.

Monday, 22 July 2013

Νέα ερώτηση στην Ελληνική βουλή για τους κατ' οίκον τοκετούς και του πλακούντες απο ΔΗΜΑΡ

Σημαντική σημερινή Ερώτηση στη Βουλή της Μαρίας Γιαννακάκη, που έχει σταθεί απ' την αρχή στο πλευρό των μαμάδων (αλλά και μπαμπάδων) που αγωνίζονται για την αξιοπρέπειά τους, το δικαίωμά τους στην επιλογή των συνθηκών της γέννας, τον αυτοκαθορισμό τους και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των ίδιων και των παιδιών τους από πρόσφατες μαζικές παραβιάσεις. Ελπίζουμε να μην μείνει αναπάντητη από την Ελληνική Πολιτεία, όπως έχει συμβεί με τις 2 προηγούμενες ερωτήσεις της Βουλευτού.


Προς τους
κ.κ Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υγείας

Θέμα: Κατ΄οίκον τοκετοί και παράδοση υλικού πλακούντα σε ιδιωτικές εταιρείες

Πρόσφατα τα προσωπικά δεδομένα των γονέων, παιδιών και επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν σε κατ' οίκον τοκετούς που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη το 2009 έγιναν «βορρά» στην διάθεση φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, όπως ο Σύλλογος Μαιών Μαιευτών Θεσσαλονίκης, ο Ι.Σ.Θ., το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δ/νση Υγειονομικής Υγιεινής & Υγιεινής Περιβάλλοντος, Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας), του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης) διενέργησε Έλεγχο με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά και με άλλα που συγκέντρωσε (χωρίς να ενημερώσει τους ελεγχόμενους ότι ελέγχονται), σχετικά με τη «νομιμότητα τήρησης της διαδικασίας διαχείρισης των ΕΙΑ που παράγονται κατά τη διενέργεια τοκετού στο σπίτι».
Στη συνέχεια, όλοι οι γονείς που γέννησαν στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη κατά την «ελεγχόμενη» από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. περίοδο του 2009 βρίσκονται κατηγορούμενοι για «ρύπανση περιβάλλοντος» επειδή μετά την γέννα δεν παρέδωσαν ως «απόβλητο» το βιολογικό υλικό του πλακούντα της λεχώνας σε ιδιωτικές εταιρίες «διαχείρισης αποβλήτων» (οι οποίες είναι πιθανότατο ότι δεν ελέγχονται επαρκώς στην πράξη), αλλά προτίμησαν να το διαχειρισθούν οι ίδιες οι μητέρες με σεβασμό στη σημειολογία του ως ένωσης μητέρας – παιδιού.
Παρατηρήθηκε δε πρόσφατα το φαινόμενο δημόσιοι φορείς να συμβουλεύουν τις «ενδιαφερόμενες για κατ' οίκον τοκετό μέλλουσες μητέρες» σχετικά με την «νομιμότητα της διαδικασίας του τοκετού» και των συναφών με αυτήν πράξεων, όπως η παράδοση του πλακούντα μετά τη γέννα επί πληρωμή σε εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ), προκειμένου να μη βρεθούν από τη γέννα... στο δικαστήριο.
Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. έφθασε στο σημείο να προτείνει να παραδίδεται το τιμολόγιο – απόδειξη της εταιρίας διαχείρισης ΙΑ-ΜΧ στο Ληξιαρχείο, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης, αν αυτή έχει λάβει χώρα εξωνοσοκομειακά. Τούτο δε, παρότι διαπίστωσε ότι μόνο 21 τέτοιοι τοκετοί είχαν λάβει χώρα την ελεγχόμενη περίοδο και άρα τα φερόμενα ως μολυσματικά απόβλητα είχαν αμελητέα ποσότητα.
Από την άλλη μεριά, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι εταιρίες διαχείρισης ΕΙΑ-ΜΧ αυτές υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο για τον τρόπο διαχείρισης των πλακούντων μετά την παράδοσή τους, κάτι που μολονότι δεν δείχνει να απασχολεί στην περίπτωση των συνηθισμένων (ογκωδέστατων και συχνά πράγματι επικίνδυνων) ιατρικών αποβλήτων που παράγουν οι ιατρικές μονάδες, εγείρει σοβαρές ανησυχίες στην περίπτωση που το προς υποχρεωτική παράδοση «απόβλητο» είναι ιδιαίτερα ακριβό στην μαύρη αγορά για δημιουργία καλλυντικών, αλλά και πρόσφορο να υποστηρίξει ανεπίσημες ιατρικές έρευνες, κάτι που θέτει και «πύρινα» ζητήματα βιοηθικής.
Οι γυναίκες τρομοκρατούνται από τις ποινικές διώξεις, τις αναφορές για «προϋποθέσεις νομιμότητας» ενός τοκετού και πράξεων που πρέπει να λάβουν χώρα σχετικά με αυτόν και διαμαρτύρονται μαζικά ως προς τον νομοθετικό εξαναγκασμό τους να παραδώσουν, και μάλιστα πληρώνοντας, ένα μέρος του σώματός τους σε ιδιωτικές εταιρίες. Παράλληλα, αναρωτιούνται αν θα βρεθούν ποινικά και διοικητικά υπόλογες και για άλλα θεωρούμενα ως απόβλητα, δεδομένου ότι η κείμενη νομοθεσία δεν προσδιορίζει ως προς την ποσότητα και το είδος των παραγόμενων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσματικού Χαρακτήρα, παρά μόνο θεωρεί ως υποχρεωτικά παραδοτέο ΕΙΑ-ΜΧ σε αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης «κάθε υλικό που έρχεται σε επαφή με τα υγρά και το αίμα του ανθρώπινου σώματος».
Σημειώνεται ότι οι γυναίκες που επιλέγουν να γεννήσουν στο σπίτι τους παρακολουθούνται συνήθως τακτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, και προβαίνουν στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, δεν πάσχουν δε από λοιμώδη και μεταδιδόμενα νοσήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί.
1. Με ποιους ειδικότερα τρόπους εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου διασφαλίζεται η καταστροφή του πλακούντα από τις αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρίες διαχείρισης, ώστε να μην είναι δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση του ιδιαίτερα πολύτιμου αυτού βιολογικού υλικού προς διάθεση στη μαύρη αγορά έναντι αδρού τιμήματος (βιομηχανία καλλυντικών, ιατρικές έρευνες); Πώς ακριβώς εποπτεύονται οι εταιρίες διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στις καθημερινές δραστηριότητές τους και με ποια κριτήρια αδειοδοτούνται και ανανεώνουν τις πιστοποιήσεις τους;
2. Προτίθεται το Υπουργείο να εκδώσει εγκύκλιο, όπου θα διευκρινίζεται ότι οι γυναίκες που το επιλέγουν μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιες τον πλακούντα τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τις πεποιθήσεις τους, σε ευθυγράμμιση με τα άρθρα 9 και 3 της ΕΣΔΑ, έστω με κάποιες διατυπώσεις;
3. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την διαχείριση των υλικών που παράγονται κατά συνήθεια σε κάθε Ελληνικό σπίτι και έρχονται σε επαφή με υγρά του σώματος ή/και αίμα, ώστε να μην κινδυνεύει εν δυνάμει κάθε πολίτης να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις;
4. Ποιο το ύψος των προστίμων που καταβάλλει το Ελληνικό Κράτος ετησίως για τη μη σύννομη διαχείριση των αποβλήτων από νοσοκομεία και κλινικές;
5. Έχει κάνει ποτέ έρευνα το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από τους «μεγάλους ρυπαντές», τα νοσοκομεία και κλινικές; Ποιες οι πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες εναντίον των «μεγάλων ρυπαντών», φορέων και οργάνων που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., που οδήγησαν τη χώρα σε καταδίκες και τους φορολογούμενους σε καταβολές;
6. Μπορεί ο έλεγχος του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. να εκτείνεται σε θέματα που δεν αφορούν άμεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στο κοινό, όπως πχ. η τήρηση πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, φορολογικών κλπ διατάξεων σε ιδιωτικούς χώρους, όπως ο τοκετός κατ' οίκον, ή περιορίζεται θεσμικά σε ζητήματα που αφορούν αυστηρά και μόνο την παροχή υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας από παρόχους που απευθύνονται στο ευρύ κοινό;
7. Δεδομένου ότι στην σχετική Έκθεση Ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. προτείνεται (ΣΕΛ.12): «Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης να ζητήσει από τα ληξιαρχεία του Νομού να αποστέλλονται οι ληξιαρχικές πράξεις και οι αντίστοιχες δηλώσεις γέννησης των κατ' οίκον τοκετών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των παραγόμενων ΕΙΑ-ΜΧ», ερωτάσθε αν η Διεύθυνση Υγείας της ΝΑΘ εξακολούθησε έκτοτε να συλλέγει τις δηλώσεις γέννησης παιδιών που γεννήθηκαν κατ' οίκον τοκετούς και, αν ναι, με ποιο τρόπο ενημερώθηκαν τα υποκείμενα των δεδομένων;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Γιαννακάκη

http://mariayannakaki.gr/index.php/vouli/540-kat-oikon-toketoi-kai-diathesi-plakounta-se-idiotikes-etaireies 

Monday, 24 June 2013

Η δίκη αναβλήθηκε για 10/01/2014

Την Τρίτη 11 Ιουνίου στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης 79 γονείς και επαγγελματίες υγείας κλήθηκαν ως κατηγορούμενοι, μετά από δύο μηνυτήριες αναφορές του Συλλόγου Μαιών/Μαιευτών Θεσσαλονίκης, με βασικότερη κατηγορία τη "ρύπανση του περιβάλλοντος" από τους πλακούντες (που θεωρούνται από τις αρχές "επικίνδυνα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα", αλλά και "ηθική αυτουργία σε ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις". 

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 10/1/2014.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ!

Tuesday, 11 June 2013

Συμπαράσταση στους γονείς που δικάζονται επειδή επέλεξαν τοκετό στο σπίτι απο Οικολόγους Πράσινους

Αύριο, Τρίτη 11 Ιουνίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, δικάζονται 8 επαγγελματίες υγείας και 71 γονείς που επέλεξαν να δώσουν ζωή με φυσικό τρόπο στο σπίτι τους.
Με ένα πρωτοφανές κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει τον γυναικείο πλακούντα ως τοξικό κατάλοιπο του τοκετού, αγνοώντας επιστημονικά δεδομένα και βασισμένο σε αστήρικτες εικασίες ότι κατέληξε σε κάποια αποχέτευση, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μια τέτοια δίκη φτάνει στο ακροατήριο, δήθεν για περιβαλλοντικούς λόγους, σε μια πόλη, όπου καθημερινά το περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής πλήττονται βάναυσα και ατιμώρητα.
Επίσης, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η κατηγορία αφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους τοκετούς στο σπίτι που έλαβαν χώρα στην περιοχή αρμοδιότητας της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς οι γονείς καν να ερωτηθούν τι έκανε ο καθένας τον πλακούντα,  με αποτέλεσμα να δίνεται η  εντύπωση πως κάθε τοκετός στο σπίτι είναι κατά τεκμήριο μια υγειονομική βόμβα. Προκαλεί, τέλος, εύλογα ερωτήματα η ύπαρξη κατηγορίας για ψευδή δήλωση στοιχείων στα ληξιαρχεία, την στιγμή, που ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα παιδιά γεννήθηκαν από τους συγκεκριμένους γονείς.
Για τους παραπάνω λόγους, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι η δίκη των 79 είναι κατ' ουσίαν μια πολιτική δίκη, ενάντια σε ανθρώπους που άσκησαν το δικαίωμα τους στην αυτοδιάθεση, στο να ζήσουν την ιερότερη στιγμή της ζωής τους με τον τρόπο που αυτοί επιθυμούν και να διαχειριστούν τον πλακούντα του τοκετού τους, όχι ως απόβλητο, αλλά ως λίκνο της ζωής, σύμφωνα με τις αρχές της βιοηθικής και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Για τον λόγο αυτό ο ευρωβουλευτής μας, Νίκος Χρυσόγελος, κατέθεσε και σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζοντας ότι  "αν η πολιτεία γνησίως ενδιαφέρεται για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και δε στοχοποιεί τους τοκετούς στο σπίτι συνολικά, δεν χρειάζεται να ξανα-ανακαλύψει τον τροχό. Ας ακολουθήσει δοκιμασμένα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών."
Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμπαραστεκόμαστε στους άδικα διωκόμενους γονείς και λειτουργούς υγείας που επέλεξαν τον τοκετό κατ' οίκον και υποστηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμα τους να αντιμετωπίζουν τον τοκετό όχι ως ιατρική, αλλά ως φυσική πράξη. Ρόλος του κράτους δεν είναι να στοχοποιεί τον τοκετό στο σπίτι αλλά να ενθαρρύνει τις επίτοκες με στοχευμένες πολιτικές, ακόμα κι αν συγκρούονται με τα συμφέροντα που θέλουν τον τοκετό εμπόρευμα..
Η Θεματική Ομάδα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
H Θεματική Ομάδα Υγείας

πηγή: Οικολόγοι Πράσινοι

Tο δικαιωμα στον φυσικο τοκετό στο σπίτι

της Κατερίνας Παπανικολάου (07/06/2013)

 “Βirth choices festival, η γιορτή για την ελευθερία στη γέννα”, Θεσσαλονίκη 31/05-01/06/2013": Δεν πρόκειται για ακόμη ένα φεστιβάλ διαμαρτυρίας για την ελευθερία που καταπατείται. Νομίζω πως είναι η πρώτη ελευθερία που καταπατείται καθώς ερχόμαστε εν ζωή.

Το βρέφος, δηλαδή εγώ ως άνθρωπος, έρχεται στη ζωή και το πρώτο μήνυμα που προσλαμβάνει είναι το δικαίωμα των άλλων να καταπατούν τα δικά του ατομικά δικαιώματα επειδή έχουν εξουσία (ιατρική γνώση) ή είναι μεγαλύτεροι ή είναι απλά οι γονείς του. Το μωρό - όπως κάθε ενήλικας - θέλει να γίνονται σεβαστές οι ανάγκες του και οι δικοί του βιολογικοί ρυθμοί, προκειμένου να προσαρμοστεί δημιουργικά στην πρώτη του μεγάλη αλλαγή: από το περιβάλλον της μήτρας καλείται να μεταβεί σε ένα νέο, άγνωστο περιβάλλον, όπου η επαφή με το σώμα της μητέρας τροποποιείται, καθώς μεσολαβεί πια μια απόσταση. Το να γεννηθεί μέσα σε κάποια αίθουσα τοκετού μαιευτικής κλινικής είναι αρκετά τραυματικό, βίαιο και σκληρό για ένα μωρό που αποχωρίζεται τη μητέρα του μετά από μια φυσιολογική σύνδεση που είχε μαζί της για 9 μήνες.

Από την άλλη και η ίδια η τεκούσα αποκόπτεται από την επαφή με το σώμα της, τα συναισθήματά της και την επαφή με το ίδιο της το μωρό. Φάρμακα, χειρουργικές τομές, παρουσία πολλών ειδικών, φασαρία είναι ανασταλτικοί παράγοντες στην αρμονική γέννηση. Η φύση είναι στο αποκορύφωμά της τη στιγμή της σύλληψης και κατά δεύτερο τη στιγμή της γέννησης. Αντ’ αυτού ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος στην αλαζονεία του μεταχειρίζεται την τεχνολογία και την τεχνογνωσία (γιατί εδώ δεν πρόκειται για επιστήμη) ώστε να μετατρέψει κάτι τόσο φυσικό και μεγαλειώδες σε κάτι ψυχρό και διαδικαστικό. Υπάρχει μια βαθύτερη σοφία τις ώρες του τοκετού που το θηλυκό θηλαστικό αναπτύσσει προκειμένου να υποστηρίξει με άλλο τρόπο πια - εκτός της μήτρας - τον απόγονό του ώστε να συμμετέχει έτσι ενεργά και υπεύθυνα στο αέναο έργο της διαιώνισης και της εξέλιξης.

Συχνά οι νέες μητέρες περιγράφουν τον τοκετό τους εστιάζοντας στον πόνο, τις επιπλοκές και τον φόβο, απορρίπτοντας και αποκόπτοντας τον εαυτό τους από την ίδια τη διαδικασία που εμπεριέχει μεγάλο πλούτο συναισθημάτων και νοημάτων. Ενώ λοιπόν εγκυμονούσα και έμβρυο ζουν αχώριστα για 9 ολόκληρους μήνες, τη στιγμή της γέννησης όπου έχουν τη δυνατότητα για πρώτη φορά να βιώσουν μια καινούρια επαφή μεταξύ τους, κυρίως οπτική και απτική, βιώνουν τον πρώτο διχασμό, με το έμβρυο να πλήττεται περισσότερο.

Το σπίτι παρέχει το ασφαλές και οικείο πλαίσιο όπου όλα τα παραπάνω εκτυλίσσονται εναρμονισμένα με τη φύση. Η τεκούσα είναι προστατευμένη σε ένα περιβάλλον που η ίδια έχει επιλέξει και μπορεί πια να αφοσιωθεί στη βιολογική, βιοχημική και συναισθηματική πορεία του τοκετού. Το βρέφος έρχεται στο νέο του περιβάλλον στο ρυθμό που συνδιαμορφώνει το ίδιο μαζί με τη μητέρα του. Έχουν χρόνο οι δυο τους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δε βια-ζονται.

Είναι απαράδεκτο όχι μόνο να μην προάγεται ο φυσικός τοκετός στο σπίτι, αλλά επιπλέον να διώκεται και ποινικά από ταγούς της κοινωνίας και εκπροσώπους αντίστοιχων επαγγελμάτων. Στη Θεσσαλονίκη διώκονται οικογένειες, με απώτερο σκοπό να αποθαρρυνθούν οι υπόλοιποι. Σύμφωνα με έρευνες περίπου μισές Ελληνίδες γεννούν με καισαρική τομή, οπότε αυτή η στατιστική αφήνει ανοιχτή κάθε πιθανή ερμηνεία για τα κίνητρα όσων στράφηκαν εναντίον των ατομικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και εν τέλει της ίδιας της ανθρώπινης φύσης.

πηγή: http://enfo.gr/ar1774